Wednesday, July 4, 2012

ေက်းဇူးရွင္အေဖၾကီး ဦးျမခင္၏ ၾသဝါဒမ်ားမွ တစ္ဆင့္မွ ကိုးဆင့္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား


၁။ တစ္ဆင့္၏အဓိပၸါ္ယ္မွာ
         ေခါင္းမွာ သံဂံုပမယ်ထိုးျခင္းအားျဖင့္
    သံ- ေကာကၠသံဂံုဘုရား
   ဂံု  -  ေဂါဏဂံုဘုရား
     ပ- ကႆပဘုရား
    မ-  ေဂါတမဘုရား
  ယ် - အရိေမၼေဒးယ်ဘုရား
           ညာဖက္လက္ညိဳးမွာ ဥံဳကာမကာမေသ ထိုးျခင္းအားျဖင့္ ကာမဂံုနွင့္ ပတ္သက္သမွ် လူေကာင္းသူေကာင္းပါမက်န္ လူေရာနတ္ပါ ျဗဟၼာမၾကြင္း ခပင္းဥသံု အလံုးစံု အကုန္ရွိ မိစာၦေအာက္လမ္းပါ ခ်စ္ေစပါသည္။
          ဘယ္လက္ညိဳးမွာ ဥံဳထကာထကာေသ ထိုးျခင္းျဖင့္ ဓါးလွံလက္နက္ အေျမာက္စိန္ေျပာင္း အစရွိေသာ လက္နက္ အႏၱရာယ္ ျပဳမည့္ လက္နက္မွန္သမွ် သစၥာ တည္ၾကည္သည့္ကာလပတ္လံုး ဘယ္ေတာ့မွ ၾကံစည္၍ မရနိုင္ပါ။ ( ကာယသိဒၶိေျမာက္သည္)
ေဆးေတာ္အသားထဲေရာက္လွ်င္ ဝိဇၨာေစာင့္သည္ အဘဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား နတ္မင္းၾကီးမ်ားနွင့္ အေမ သူရႆတီမယ္ေတာ္ပါ ေစာင့္သည္။
မွတ္ခ်က္။  ။ ေသျခင္းဆိုးနွင့္ မေသ၊ လူသတ္၍မေသ၊ မိစာၦေအာက္လမ္း သတ္၍ မေသျခင္းျဖစ္သည္။
နွစ္ဆင့္၏ အဓိပၸါယ္
ေျခာက္ပံု စမ သည္ စတုမဟာရာဇ္၊ တာဝတိ ံသာ၊ ယာမာ၊ တုတိသာ၊ နိမၼာနရတိ၊ ပရနိမၼိတဝႆဝတီ စေသာ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ကို အစိုးရေတာ္မူေသာ သိၾကားမင္းေစာင့္သည္။ ညာလက္မွရင္းတြင္ ကယွက္ကယွက္ကစ၍ ဆြဲသျဖင့္ ကာယသိဒၶိကို လူအမ်ားစုက သိထားတာက လက္ဖြဲတစ္လံုးကို ပါးစပ္ထဲ ငံု (သို႕) ေဆးထိုးျပီးေတာ့ လက္ေမာင္းကို ဓါးနွင့္ ခုတ္တာ ကာယသိဒၶိမွတ္သည္။ အဲဒါ ကာယသိဒၶိမဟုတ္ပါ။ ကာယသိဒၶိဆိုတာက လက္နက္ကိုင္လာတဲ့သူကို ခ်စ္ေစတာ၊ အဲဒါ ကာယ သိဒၶိဘဲ ( သတ္မလို႕လာတဲ့လူဟာ လက္နက္ခ်ရင္ ကာယသိဒၶိိဘဲ)
              ညာလက္ဖဝါးမွာ ထိုးေသာ ေျမြစမ သည္-
              အေႏၱာ= ၁+၇=ဂဠံဳ+နဂါး၊ ဦးညိဳ= ၁+၃ (ဓါတ္သေဘာအရ ရန္ဖက္)
ဘယ္လက္ဖဝါးမွာ ထိုးေသာ ေျမြစမမ်ားသည္ အေဖၾကီးဘုိးေတာ္ပြင့္လက္ဖဝါးတြင္ ေဖြးရာပါ စမ မ်ားျဖစ္ပါသည္။

၃။ သံုးဆင့္အဓိပၸါယ္
    န- သံုးလံုးကို ဏျဖစ္သည့္အတြက္ သိဒၶိေျမာက္သည္။ စဓဗဝ ဘုရားေလးဆူ ဝိဇၨာေလးပါးေစာင့္သည္။ န - သည္သိၾကားမင္း၏ နားကင္း၌ပါရွိသည္။ အရဟံသည္ လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါအေပါင္းတို႕ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
၄။ေလးဆင့္ အဓိပၸါယ္
ကယမထ      = အေမမယ္ေတာ္ေစာင့္သည္။
စဓဗဝ           = ဘုရားေလးဆူ ဝိဇၨာေလးပါးေစာင့္သည္။
လ လ          = ေအးျမျခင္း
                = သိၾကားမင္း၏ နားကင္း၌ ပါရွိသည္။
    ညာဘက္လက္ဖမိုး ေသာၾကာျဂိဳလ္ခံေပၚမွာ စၾကၤာထိုးသျဖင့္ အဘဆရာေအး ေခၚ ဘိုးေတာ္ စၾကၤာမင္း ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေစာင့္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိုးသည့္အခါ အေဖၾကီး ဘိုးေတာ္ စၾကၤာမင္းကို ပင့္ပါ။
၅။ ငါးဆင့္၏ အဓိပၸါယ္မွာ
             ေခါင္းတြင္ ပံုေတာ္အုပ္သျဖင့္ ျမဲျမန္သည္။ ခိုင္ခန္႕သည္။ စိတ္ခ်ရသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၄င္းအဆင့္သည္ အလယ္အဆင့္လည္းျဖစ္သည္။ အေရအၾကီးဆံုးအဆင့္လည္းျဖစ္သည္။ ပညာအပ္သည့္ ေနရာတြင္ အထူး ဂရုစိုက္ရမည္။ နတ္မင္းၾကီးအားလံုး အကုန္ ေစာင့္သည္။ ဝီယသိဒၶိ၊ ဓန သိဒၶိကာယသိဒၶိအစရွိသည့္ သိဒၶိဆယ္ပါးျပီးေျမာက္သည္။
(ဥာဏ္ရွိသလိုသံုးမွသာ ျပီးေျမာက္သည္။)
(အေပၚႏွဳတ္ခမ္း)                                                          ( ေအာက္နွဳတ္ခမ္း)
သူ= သရႆတီ                                                           သူ= သူရႆတီ
စံ=  စႏၵီ                                                                      စံ=  စႏၵီ
ပ= ပရမီသြာ                                                                ပ= ပရမီသြာ
မ= မဟာပိႏၷဲ                                                               တိ=  သဟံပတိနတ္မင္းၾကီး
ေဂါ= ေဂါရမႏ

  ၆။ ေျခာက္ဆင့္၏ အဓိပၸါယ္မွာ
  ၂၄                             - တန္ခိုးၾကီးေသာ   နတ္စစ္သည္ေတာ္
  ၄၅                             - နတ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား
  ၆၇                             - သံခ်ပ္ဝတ္ စစ္သည္ေတာ္ၾကီးမ်ား
  ၁၃                             - ဓူတင္တရားေစာင့္သည္
                       ရွင္မဟာ ကႆပက်ိန္းစက္ေသာအခါ လူစြမ္းေကာင္း သံခ်ပ္ဝတ္ေတြကာထားသလို ငါတို႕ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ကို ဘယ္လိုရန္သူမ်ိဳးမွ မေႏွာက္ယွက္နိုင္ပါ။ စဓဗဝ ဘုရားေလးဆူဝိဇၨာေလးပါးေစာင့္သည္။ ယင္းေျခာက္ဆင့္သည္ စမ သည္ ေျမတိုက္ရွင္းသဲမန္း စမ အျဖစ္ အသံုးျပဳနိုင္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆိုေသာ္-
ဥံဳ - ဘုရား ဟူက ေမာက္လူ ၂၄ ဆိုသည္မွာ နွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူေသာ ဘုရားမ်ားအနက္ ဘဒၵကမာၻတြင္  ပြင့္ေတာ္မူေသာ သံ-ဂံု-ပ-မ ဆုိေသာ ဘုရားေလးဆူကို ပါယ္လိုက္ျပီး ၂၄ ဆူေသာ ဘုရားမ်ားကို ေမာက္ရွည္၊ ေမာက္လူ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သဘြယ္ ဦးထိပ္၌ ပင့္ေဆာင္ထားပါသည္။
             ဥံဳ - ဘုရားဟူက ဘာလီေထြး ၄၅ ဆိုသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ၄၅ ဝါကာလပါတ္လံုး ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ သုတ္၊ အဘိဓမၼာဝိနည္း၊ ဓမၼာခႏၶာရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ တို႕ကို မင္းညီမင္းသားမ်ား ဝတ္ဆင္ေသာ တာလီေတြးေခၚ လည္စီးအေနျဖင့္ ပခံုးတြင္ ပင့္ေဆာင္ထားပါသည္။
            ဥံဳ - သံဃဟူက သံခ်ပ္ဝတ္ ၆၇-ပါး ဆိုသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သံဃမ်ားအနက္မွ ဧကဒက္ရေသာ ရဟႏၱာမ်ားကို သံခ်ပ္ဝတ္အက်ၤ ီမ်ား သဖြယ္ တကိုယ္လံုးျခံဳေစျခင္းငွာ ပင့္ေဆာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႕အားျဖင့္ စုတင္ တစ္ဆယ့္သံုးပါး ကို ပင့္ေဆာင္ေတာ္မူေသာ ရွင္မဟာကႆဖ ရဟႏာၱၾကီးတြင္ ေဘးမရွိ သကဲ့သို႕ မိမိတို႕သည္လည္း ေဘးမရွိရန္အတြက္ စီရင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၇။ ခုႏွစ္ဆင့္၏ အဓိပၸါယ္မွာ-
                           ဥံဳ- ထကာထကာေသနွင့္ ဥံဳေသဓမၼာရွင္ တြဲထိုးထားျခင္းေၾကာင့္ တန္ျပန္စမမ်ား ျဖစ္သည္။ ဥံဳထကာထာေသကို ေသကို တဆင့္တြင္ ရွင္းျပီးျဖစ္သည္။      
                           ဥံဳေသဓမၼာရွင္- လွံနွင့္ ထိုးျပန္လွ်င္ လွံျပန္ ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လွ်င္ သူ႕ဒါဏ္ သူခံတန္ျပန္ေစသည္။ ရင္ဘတ္၌ ထိုးေသာ အစက္ ကိုးစက္မွာ ဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါး ကို ရည္မွန္းထိုးျခင္း ျဖစ္သည္။ နဝင္းေၾက၊ ထရင္း ေၾကထိုျခင္းျဖစ္သည္။

၈။ ရွစ္ဆင့္ အဓိပၸါယ္မွာ
               ဋသညက     = သိၾကားမင္းေစာင့္သည္ (တသံညင္းက်ိတ္)
                               = သိၾကားမင္း၏ နားကင္း၌ပါသည္။
              ယၠ               = ေက်ာျခင္းကပ္၍ ဟန္႕တားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ျပီး ကာယ သိဒၶိေျမာက္သည္။
( ကရံဘ ) ဏ ဘရံ= ေဘးမရွိ။
                ထို႕ေၾကာင့္ တသညက သိၾကားမင္းသည္ နႏွင့္ ယ ျဖစ္ေသာ ကာယၠသိဒၶိျဖစ္သည္။  မည္သည့္ ရန္သူမ်ိဳးမွ မထိုးေဖာက္နို္င္ေသာ = ဏဘရံ = ေဘးမရွိေအာင္ သိၾကားမင္းမွ ေစာင့္မၾကည့္ရွႈေသာ၊ ေစာင့္ၾကပ္ေသာ ကာယသိဒိၶမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါသည္။
 
၉။ ကိုးဆင့္ အဓိပၸါယ္မွာ-
                ေန လ နွစ္ပိုင္းကို ပိုင္ဆိုင္ေတာ္မူေသာ ရွင္ဦးၾသဘာသ ရဟႏၱာေစာင့္သည္။
              = ပထဝီေျမဓါတ္
              = ေတေဇာမီးဓါတ္                ေလာကသံုးပါးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ
              = အာေပါေရဓါတ္                 စမ ျဖစ္သည္။
              = ဝါေယာေလဓါတ္
              ညာဖက္ပခံုးစြန္းတြင္ (ဗ)ထဲတြင္ (လ) ထိုးထားေသာေၾကာင့္ အာေပါဓါတ္ =  ေရဓါတ္ ၊ လ= ေအးျမသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အေအး အေအးျခင္းထိုးထားသည့္ မိႆကဓါတ္၊ ဝီယသိဒၶိ ေျမာက္သည္။
               ဘယ္ဘက္ ပခံုစြန္းတြင္ (ဓ) ထဲတြင္ (ေန) ထိုးေသာေၾကာင့္  ေတေဇဓါတ္ = မီးဓါတ္၊ ေန= အပူ ၊ ထို႕ေၾကာင့္ အပူ အပူျခင္း မိႆကဓါတ္၊ ကာယသိဒိၶ ေျမာက္သည္။
                ကိုးနဝင္း၏ အဓိပၸါယ္မွာ နဝင္းဆိုတာဟာ မာဂဓ စကား ( နဝ = အဂၤမွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။)
              သဒၶါနည္းအားျဖင့္ ဝိျဂိဳလ္ျပဳေသာ နဝအဂၤ နဝ = ကိုး ၊ အဂၤ = အဓိကံ အပိုင္း ( ကိုးအစိတ္အပိုင္း နဝင္းေၾကသည္ဟု ေခၚသည္။)
               ေနာက္တနည္းမွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စက္လကၡာ ဧကာ ျဖစ္သည့္ ( ၁၀၈) ဂုဏ္ေတာ္သည္ ကိုးပါးရွိ၏။

No comments:

Post a Comment