Thursday, June 7, 2012

ေရႊရင္ေက်ာ္ လကၤာ


ပညာျပည့္ဝ  နွလံုးလွေသာ္၏
ကိစၥၾကီးငယ္ ေဆာက္သဖြယ္လွ်င္
က်င္းက်ယ္တြင္းေဖာက္ ျဖတ္ေတာက္လိုရာ
ျပီးနိုင္စြာ၏ (   မာဃေဒဝ )
ေအာင္ေဇယတု သဗ္ဗမဂၤလံ
အရဟံဟု အစျပဳ၍
ကမၼဌာန္းနွင့္ ၾကိဳက္ရာေလးဆယ္..
အာရံုၾကြယ္၍ နွစ္သက္အားထုတ္
ပါတ္တကုတ္လွ်င္ ထင္ျမင္ေပါက္ေရာက္
အာဏာတန္ခိုး လႊမ္းမိုးထက္ျမက္လိမ့္မည္တညး္။
ေရႊရင္ေက်ာ္ဟု နာမေက်ာ္ဟီး
ဂိုဏ္းေတာ္ၾကီးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ရျပန္
ဘုိးေတာ္ဟန္မွ စခဲ့ရျပန္
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အေဖခင္က
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ဂိုဏ္မေပ်ာက္ေအာင္
မ်ားစြာ ေထာင္ေသာင္း တပည့္ေပါင္းကို
မေကာင္းျမစ္တား ေကာင္းရာညႊန္လတ္
ပညာသင္ေစ ဆံုးမရင္းနွီး
ဖခင္ၾကီး၏ အာစရိယ
ၾသဝါဒကို လိုက္နာက်င့္ၾကံ
ပန္းေကာင္းပန္မည္. လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ေတာက္ ရွိေစေသာ္…
ေလးပါးေက်ာ္လွ်င္ ဘုိးေတာ္ရွင္သို႕
ေစာင့္ေရွာက္ေပထ ကၠစာၦသယဟု
မဟိဒၵိေစ ေရႊရင္ေက်ာ္သည္
ကမာၻာတည္သေရႊ႕ တည္ရွိေလမည္..
ကမာၻပါတ္လံုး လႊမ္းေစေသာ္..
သံုးပါးသစၥာ ျပည့္စံုပါမူ
အဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး   ေသျခင္းဆိုးနွင့္.
ဘယ္ေသာအခါမွ ပေယာဂ၏
ေနွာက္ယွက္ အႏၱရာယ္ ကင္းေဝးဖယ္၍
မၾကံဳရေပ.. ေစာင့္ေရွာက္ေလသည္..
ထြက္ရပ္ ဝိဇၥာ လွမ္းေစေသာ္..။
ေသရည္အရက္ သူ၏မယား..
ကၽြဲနွင့္ ႏြားကို ေရွာင္ရွားေလပါ..
သံုးသစၥာကို ျမဲသာခန္႕ခိုင္
မယိုင္စိတ္ထား ကို္ယ္တြင္းထားက
မိစာၦေအာက္လမ္း အဆိပ္လႊမ္းလည္း
ဆယ္ယူကယ္မ ေဝေနယ်အား
သက္ခ်မ္းသာရာ မွန္းေစေသာ္.။
ကံဥာဏ္ဝီရိယ သံုးဌာနနွင့္
သီလျမဲစြာ သစၥာကတိ
အမွန္ရွိ၍ တိတိက်က်
စီရင္မွသာ မုခ်မွတ္စြာ
ျဖစ္ကုန္ရာ၏။
ေရွးကံမပါ ဥာဏ္မွာမလင္း
ဝီရိယကင္းလွ်က္ ေစာင့္ျခင္းသီလ
တကြသစၥာ ကင္းလြတ္ပါမူ
မွန္စြာလူမိုုက္ စိတ္၌ၾကိမ္းဝါး
ငါတကားဟု ျပျငား၍သာ
မွန္မရဘဲ ပ်က္ရမည္သာ
ယံုၾကည္ပါဟု ဆရာသူျမတ္
မိန္႕မွာအပ္သည္.. က်မ္းျမတ္အလာ နိဂံုးတည္း..။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အေဖခင္မွ
သြန္သင္ဆံုးမ ၾသဝါဒတြင္
မာန္စြယ္ကိုခ် သည္းခံမွဟု
မုခ်ခ်မ္းသာ နိဗ္ဗူတာကို
ေရာက္ရွိဧကန္ ခ်ီးကာမာန္နွင့္
လိမၼာသက္ရွည္ ရာကုေဋကို
ရွာေဖြပေနွာက္ သဒၵါေပါက္လွ်င္
တစ္ေယာက္ရဲရဲ ရနိုင္ခဲဟု


ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အေဖခင္က
ဆိုဆံုးမသည္ ဘဝင္မျမင့္ၾကပါနွင့္..
ပညာတူခ်င္း ညီရင္းအကို
မႏွိမ့္မခ် ေနရာဌာနေပးပါၾက
အေဖပူေဇာ္ တို႕ပြဲေတာ္ကို
နွစ္စဥ္အျမဲ ျပဳလုပ္ၾက။
လူသာေသေစ ေရႊရင္ေက်ာ္ကို
မေသေစရ ေစာင့္ေရွာက္ၾက။
ဆရာသခင္ ေက်းဇူးရွင္ကို
ေဝဖန္ေက်ာ္လႊား မျပဳညားနွင့္
ရိုေသျပဳစု လုပ္ေကၽြးၾက
ဂိုဏ္းနွင့္ပညာ မေပ်ာက္ရာကို
အေဖဆံုးမ နားေထာင္ၾက၏
သစၥာမမွန္ မူလျပန္က
ကိုယ္သာခံရ ဆိုဆံုုးမသည္
အေဖၾကီး၏ ၾသဝါဒ။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အေဖခင္မွ
၅ရက္၂လ သိမွန္ရေအာင္
မိန္႕ဟဆိုေသး ခုနွစ္ဆယ့္ေလးဝယ္
ထြက္ရပ္အဂၤါ ညီညြတ္ပါေအာင္
က်င့္ေဆာင္သီလ နွစ္ဌာနကို
ႏွစ္မ်ိဳးနွစ္စား ခြဲခြဲျခား၍
လိုက္နာၾကေစ မိန္႕ဟေပသည္.။
ထြက္ရပ္အဂၤါ ေျမာက္၏တည္း..။
ဧကအစ ပထမတြင္
ေကာင္းေသာျဖန္႕ျခင္း ထိုအခင္း၌
တတ္ကၽြမ္းပါေစ တတ္ပါေစ
မိမိတဖန္ ဘုန္းၾကီးျပန္လည္း
မိမိလိုပင္  ဘုန္းေရာင္တင္၍
ဘုန္းၾကီးပါေစ ၾကီးပါေစ
ပါရမီ ဘုန္းရွိန္  ကံေရာင္ထိန္ျပီး
ဆပိုးငါးထက္ ဘုန္းေရာင္တက္၍
ဂိုဏ္းေတာ္ေစာင့္ေရွာက္  ေရႊေတာင္ေတာက္ေအာင္
တကယ့္ေစတနာ ျဖန္႕ေဝပါသည္။
အျမဲေနာင္ခါ ေစာင့္ေရွာက္တည္း။
ဒုတိယံပိ ဆိုသည့္ခ်က္မွာ
ဂိုဏ္းေပ်ာက္ညွိဳးေစ ဒုကၡေဝျပီ
ေဆးေတာ္အမ်ား ပန္းနွင့္ပြားရန္
စိတ္ထားမမွန္ ျဖန္႕ေဝျပန္မူ
အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့ သီလပ်က္နွင့္
ထြက္ရပ္မေပါက္ ေစာင့္ေရွာက္တိမ္းပါး
က်င့္တရားကို မွန္စြာမေသြ
ေရွာင္ရွားေစ၍ သစၥာမမွန္
မူလျပန္မည္ မွန္ရန္အဂၤါနွစ္ပါးတည္း…။

No comments:

Post a Comment